W&S Tatry, s.r.o.
Majerská 334
Dlhé Klčovo
094 13
IČO:47165278
DIČ:2023797468
Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.28152/P
Email: info@wstatry.sk
Telefón: +421 917 861 306
volať v čase 8:00 – 18:00
 
Bankové spojenie:
W&S Tatry, s.r.o.
Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2925896602 / 1100
IBAN: SK90 1100 0000 0029 2589 6602
SWIFT: TATRSKBX