Category Archives: Informácie

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov   Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 […]

Obchodné podmienky

Kontakt   Obchodné meno:                    W&S Tatry,s.r.o Adresa:                                   Majerská 334/15 , 094 13 Dlhé Klčovo IČO:                                       47165278 DIČ:                                       2023797468 IČ DPH:                                 nie sme platitelia DPH   Zápis v registri                      Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vo vložke číslo 28152/P. IBAN:                                     SK90 1100 0000 0029 2589 6602 Telefón:                                 0917 864 096 E-mail:                                   info@wstatry.sk Zodpovedný […]